ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), Pracownia Krawiecka Turkusowy Zamek Anna Maria Seta z siedzibą w Lublinie, ul. Kaprysowa 5 informuje, że jest Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w dedykowanych formularzach kontaktowych (dalej jako: Turkusowy Zamek lub Administrator).
 
Jak Turkusowy Zamek wykorzystuje moje dane osobowe?

Turkusowy Zamek zbiera i przetwarza wyłącznie dane, które posłużą do udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas wystąpienia, w celach przekazania informacji na temat naszych produktów i usług oraz marketingu własnych produktów.
Ujawnione przez Państwa w formularzu dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Turkusowy Zamek jako administratora w postaci nawiązania i utrzymania kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami.
Turkusowy Zamek przetwarza ujawnione przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego dane osobowe wyłącznie do czasu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas wystąpienie, a po tym czasie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieloną odpowiedzią. Po tym czasie Państwa wystąpienia są usuwane bądź anonimizowane, a więc pozbawiane w sposób trwały wszelkich informacji, które pośrednio lub bezpośrednio mogłyby identyfikować Państwa z odnotowanym wystąpieniem.
Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się niniejszym w serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne dla nawiązania z Państwem kontaktu, którego oczekujecie wysyłając formularz.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą one podlegały profilowaniu.

Kto może uzyskać dostęp do ujawnionych przeze mnie danych osobowych?

Zebrane przez Turkusowy Zamek dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że:
•    będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa; lub
•    zostanie zawarta stosowna umowa powierzenia gwarantująca ochronę Państwa praw i prywatności.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Turkusowy Zamek moich danych osobowych?

Jednocześnie Administrator informuje o przysługującym Państwu prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadkach, gdy zachodzą stosowne do tego okoliczności przewidziane przez RODO, mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz do ich przeniesienia. Mają Państwo również prawo do usunięcia swoich danych w przypadku, gdy cel dla którego zostały pozyskane ziścił się oraz zezwalają na to przepisy prawa.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji o plikach cookies można uzyskać pod adresem:www.aboutcookies.org lub wszystkoociasteczkach.pl.
Turkusowy Zamek wykorzystuje w ramach swojego serwisu pliki cookies "sesyjne", nazywane również "tymczasowymi", związane z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia serwisu.
Turkusowy Zamek wykorzystuje pliki typu cookies  w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania serwisu, w tym podtrzymania transmisji usługi umożliwiającej użytkownikowi dokonywanie odwiedzin w serwisie oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny przez Użytkowników. Dane eksploatacyjne oraz informacje zawarte w plikach cookies nie łączą się z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp Turkusowy Zamek.
Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie funkcji cookies może powodować nieprawidłowości lub całkowicie uniemożliwić korzystanie ze serwisu.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Turkusowy Zamek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.
Korzystanie ze sklepu internetowego Turkusowy Zamek oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w tym serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo prosimy pytania kierować na adres:
Pracownia Krawiecka Turkusowy Zamek Anna Maria Seta
ul. Kaprysowa 5,
20-843 Lublin.

Strona powstała dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu
"Czas na działanie! Czas na własną firmę!" nr RPLU.09.03.00-06-0044/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014–2020 OŚ Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
Polityka prywatności


ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), Pracownia Krawiecka Turkusowy Zamek Anna Maria Seta z siedzibą w Lublinie, ul. Kaprysowa 5 informuje, że jest Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w dedykowanych formularzach kontaktowych (dalej jako: Turkusowy Zamek lub Administrator).
 
Jak Turkusowy Zamek wykorzystuje moje dane osobowe?

Turkusowy Zamek zbiera i przetwarza wyłącznie dane, które posłużą do udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas wystąpienia, w celach przekazania informacji na temat naszych produktów i usług oraz marketingu własnych produktów.
Ujawnione przez Państwa w formularzu dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Turkusowy Zamek jako administratora w postaci nawiązania i utrzymania kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami.
Turkusowy Zamek przetwarza ujawnione przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego dane osobowe wyłącznie do czasu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas wystąpienie, a po tym czasie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieloną odpowiedzią. Po tym czasie Państwa wystąpienia są usuwane bądź anonimizowane, a więc pozbawiane w sposób trwały wszelkich informacji, które pośrednio lub bezpośrednio mogłyby identyfikować Państwa z odnotowanym wystąpieniem.
Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się niniejszym w serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne dla nawiązania z Państwem kontaktu, którego oczekujecie wysyłając formularz.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą one podlegały profilowaniu.

Kto może uzyskać dostęp do ujawnionych przeze mnie danych osobowych?

Zebrane przez Turkusowy Zamek dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że:
•    będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa; lub
•    zostanie zawarta stosowna umowa powierzenia gwarantująca ochronę Państwa praw i prywatności.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Turkusowy Zamek moich danych osobowych?

Jednocześnie Administrator informuje o przysługującym Państwu prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadkach, gdy zachodzą stosowne do tego okoliczności przewidziane przez RODO, mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz do ich przeniesienia. Mają Państwo również prawo do usunięcia swoich danych w przypadku, gdy cel dla którego zostały pozyskane ziścił się oraz zezwalają na to przepisy prawa.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji o plikach cookies można uzyskać pod adresem:www.aboutcookies.org lub wszystkoociasteczkach.pl.
Turkusowy Zamek wykorzystuje w ramach swojego serwisu pliki cookies "sesyjne", nazywane również "tymczasowymi", związane z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia serwisu.
Turkusowy Zamek wykorzystuje pliki typu cookies  w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania serwisu, w tym podtrzymania transmisji usługi umożliwiającej użytkownikowi dokonywanie odwiedzin w serwisie oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny przez Użytkowników. Dane eksploatacyjne oraz informacje zawarte w plikach cookies nie łączą się z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp Turkusowy Zamek.
Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie funkcji cookies może powodować nieprawidłowości lub całkowicie uniemożliwić korzystanie ze serwisu.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Turkusowy Zamek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie.
Korzystanie ze sklepu internetowego Turkusowy Zamek oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w tym serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo prosimy pytania kierować na adres:
Pracownia Krawiecka Turkusowy Zamek Anna Maria Seta
ul. Kaprysowa 5,
20-843 Lublin.Strona powstała dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu
"Czas na działanie! Czas na własną firmę!" nr RPLU.09.03.00-06-0044/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014–2020 OŚ Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.